Title page

Webcam:
Weather forecast:
In-počasí

Meteogram
meteogram

Aeroclub Hodkovice

Address Letiště Hodkovice, Hodkovice nad Mohelkou 46342, P.O. box 10
Phone no +420 604 257 553, +420 604 233 256
mail info@hodkovice.info
Bank account 2900398375/2010
0982259379/0800

Veřejné vnitrostátní letiště
Public domestic aerodrome.
LKHD - HODKOVICE
1 Umístění/Location 2,5 km SW Hodkovice nad Mohelkou
2 Provozní použitelnost/Operation availability VFR den, výsadková činnost (mimo základní výcvik)
VFR day, parachute jumping operation (except basic training)
Druhy letadel/Aircraft types letouny, kluzáky, motorové kluzáky, ultralehká letadla
aeroplanes, gliders, powered gliders, ultralight aircraft
3 Provozní doba/Operational Hours 15 APR - 15 OCT SAT, SUN, HOL 0800 - 1500
jinak/otherwise O/R
4 Celní a pasové odbavení/Customs and immigration clereance NIL
5 Provozovatel letiště/Aerodrome operator Aeroklub Hodkovice
adresa P.O.Box 10, 436 42 Hodkovice nad Mohelkou
mobil +420 604 257 553, email info@hodkovice.info, http http://www.hodkovice.info
6 Druhy paliva/Fuel grades AVGAS 100 LL, BA 95
7 Druhy olejů/Oil grades AERO D 100
8 Hangárování/Hangar space O/R
9 Opravy/Repairs O/R, omezeně/limited
10 Ubytování/Accomodation Hodkovice, na letišti 20 lůžek/20 beds at the aerodrome
11 Restaurace/Restaurant NIL
12 Doprava/Transportation bus, vlak/train, taxi
13. PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13. LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AND RESTRICTIONS
13.1 V zimním období není zajištěno odklízení sněhu. 13.1 Snow clereance is not provided in the winter season.
13.2 Při přiblížení na RWY 19 přelétávat hranu AD v minimální výšce 1640 ft/500 m AMSL. 13.2 When approaching to RWY 19, overflight the border of AD at minimum altitude 1640 ft/500 m AMSL.
13.3 Při vzletu z RWY 01 v bezpečené výšce vybočit doleva, aby nedocházelo k přeletu města Hodkovice nad Mohelkou. Po vzletu z RWY 19 v bezpečené výšce vybočeit doleva, aby nedocházelo k přeletu nad obcí Vrchovina. 13.3 After take off from RWY 01, ACFT are to turn to the left in a safety height, to avoid the town of Hodkovice nad Mohelkou. After take off from RWY 19, ACFT are to turn to the left in a safety height, to avoid overflying of Vrchovina.
13.4 Výška letu po okruhu je 2460 ft / 750 m AMSL. 13.4 The traffic circuit altitude is 2460 ft / 750 m AMSL.
14. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 14. ADDITIONAL INFORMATION
NIL NIL

aerodrome chart

visual operations chart