Létání

Výcvik soukromého pilota letounů

Letecká škola Aeroklubu Hodkovice nad Mohelkou nabízí výcvik soukromého pilota letounů (Privat Pilot Licence – PPL). Licence soukromého pilota letounů vás bude opravňovat k létání s jednomotorovými pístovými letouny. Může být celoživotním koníčkem s možností dalšího rozšiřování kvalifikace například pro akrobacii, vleky kluzáků, noční lety či vícemotorové letouny. Nebo se můžete dále vzdělávat a jednoho dne se stát pilotem dopravního letounu.


Co potřebujete vědět:

Obrázek Z-142

Výcvik na zkoušku


Od jakého věku můžu začít s výcvikem?

Minimální věk pro zahájení výcviku je 16 let. K praktické zkoušce může být žák připuštěn po dosažení 17-ti let věku. Po úspěšném složení zkoušky může získat pilotní průkaz. Pro mladší 18-ti let se požaduje souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

nahoru

Rozhoduje můj zdravotní stav?

Každý zájemce o výcvik musí před zahájením výcviku absolvovat vstupní zdravotní prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze. Prohlídky se rozlišují na dva stupně. Pro získání kvalifikace soukromého pilota určené pro létání k vlastním potřebám postačuje tzv. 2. třída zdravotní způsobilosti, kterou si prodlužujete po získání vstupní prohlídky u pověřeného lékaře nebo na ÚLZ. 1. třída zdravotní způsobilosti je náročnější a je vyžadována pro ty pro něž je létání povoláním nebo provozují jakoukoliv obchodní leteckou činnost.

Prohlídka u lékaře je sice nekompromisní, ale ne tak náročná aby jí neprošel průměrně zdravý člověk. Pokud nemáte těžké alergie, při kterých je nutno stále brát léky snižující pozornost, nemáte omezenou hybnost, dobře vidíte (max 3,5 dioptrií), slyšíte (trvalá sluchová ztráta v řečovém pásmu není větší než 30 dB) nemáte ani kardiovaskulární, ani neurologické poruchy, jako např. poruchy rovnováhy není důvod u lékaře neuspět.

nahoru

Potřebuji nějaké zvláštní vzdělání, budu na to mít?

Naučit se létat může každý průměrně inteligentní člověk, který má ochotu se učit nové věci a vytrvale a systematicky na sobě pracovat. Musí zvládat případné počáteční nezdary a překonávat překážky. V průběhu teoretické přípravy se žák seznámí se základními principy z aerodynamiky, konstrukce a meteorologie, ale nebude se jednat o nějaké vysokoškolské přednášky s desítkami vzorců.

nahoru

Na čem budu létat?

Letecká škola Aeroklubu Hodkovice nad Mohelkou používá pro základní výcvik pilotů osvědčený letoun americké výroby CESSNA 172. Jedná se o jednomotorový letoun s uspořádáním sedadel vedle sebe. Dále je možné se v průběhu výcviku přeškolit na letoun Zlín Z-142 nebo Zlín Z-226MS s uspořádáním sedadel za sebou s ostruhovým podvozkem.

nahoru

Co všechno se budu muset naučit?

Pro získání licence soukromého pilota je zapotřebí si osvojit teoretické znalosti z následujících okruhů:

Po absolvování výuky těchto předmětů v rozsahu 94 vyučovacích hodin dostane žák certifikát o absolvování teoretické výuky a půjde složit písemný test na Úřad pro civilní letectví v Praze. Do 24 měsíců od úspěšného složení zkoušek musí složit i zkoušku praktickou.

Pro dostatečnou přípravu existuje několik publikací a materiálů, které jsou k zakoupení či půjčení na letišti. S přípravou na zkoušky vám samozřejmě budou k dispozici všichni instruktoři. Na začátek se možná zdá, že je toho mnoho, ale postupným studiem zjistíte, že se s tím dá vypořádat velice snadno. Možná vás to také inspiruje k hlubšímu sebevzdělávání.

Teoretické školení začíná v zimě a probíhá každou sobotu. Pokud žák nemůže z časových důvodů část školení absolvovat, je možné domluvit si s instruktorem individuální výuku a konzultace. Po domluvě je možné výuku zahájit kdykoliv v průběhu roku po domluvě s instruktorem. Školení probíhají v letištní učebně přátelskou formou s diskusí o probíraných věcech.

nahoru

Kdy probíhá praktický výcvik a co obnáší?

Před zahájením samotného létání se ještě pilot-žák seznámí blíže s provozem na letišti a s obsluhou letounu s nímž bude létat. Poté začne postupně plnit osnovu výcviku, která má minimální délku 45 letových hodin. V průběhu výcviku se žák naučí plně řídit letoun, vzlétat, přistávat, řešit nouzové situace, naučí se navigovat po dané trati, řídit letadlo podle přístrojů a radionavigačních zařízení či doletět na velké mezinárodní letiště. Úlohy obsahují lety s instruktorem i samostatné lety.

Létá se individuálně po dohodě s instruktorem a to 7 dní v týdnu, převážně o víkendech a za počasí jež umožňuje létání. Délka výcviku záleží na časových možnostech žáka. V průměru probíhá výcvik okolo půl až jednoho roku od zahájení teoretické přípravy.

nahoru

Kolik mě to bude stát a jak probíhají platby?

Náklady na výcvik se odvíjejí podle počtu nalétaných hodin a dle platného ceníku. Po domluvě s Vámi provedeme kalkulaci nákladů na výcvik a domluvíme též způsob plateb. Zájemce o výcvik není povinen uhradit celý výcvik na začátku. Je mu zřízeno vlastní konto a na něj průběžně převádí finanční prostředky, v závislosti na odlétaném čase. Povinností je udržovat konto stále v kladných hodnotách.

nahoru

Co mi získání průkazu soukromého pilota umožní:

Po absolvování praktické zkoušky soukromého pilota s examinátorem Úřadu pro civilní letectví vám bude vydána licence pro létání s jednomotorovými pístovými letouny pro soukromé účely ve dne za podmínek dohlednosti země (tzn. mimo oblačnost a za meteorologických podmínek umožňujících řídit letoun vizuální referencí se zemí).

Poté se vám otevře široká paleta možností se dále zdokonalovat a odborně růst. Můžete si půjčit letoun a zaletět si se svými známými či rodinou podívat se za krásami naší země nebo okolních zemí a navštívit při tom cizí letiště. Dále máte možnost získat oprávnění k létání s jinými typy letounů. Dalším stupínkem je kvalifikace vlekaře kluzáků či vysazovače parašutistů. Zdokonalit se můžete též v létání ve skupině dvou a více letadel či se stát pilotem-akrobatem.

S rostoucí intenzitou letecké přepravy ve světě roste také poptávka po dopravních pilotech. Proto je možné se dále rozvíjet a získat v některé specializované škole oprávnění pro lety podle přístrojů či s vícemotorovými letouny a současně rozšířit svou licenci na obchodního pilota a stát se pilotem velkých dopravních letounů.

nahoru

Ano, chci se stát pilotem, jak tedy udělat první krok:

Nejlepším způsobem jak začít je zavolat na tel. číslo 604 257 553 nebo poslat e-mail na adresu info@hodkovice.info a domluvit si schůzku s vedoucí letového provozu Aeroklubu Hodkovice nad Mohelkou. V průběhu setkání se dozvíte vše co budete potřebovat znát o výcviku a leteckých aktivitách Aeroklubu Hodkovice nad Mohelkou. Umožníme vám nahlédnout do hangáru a seznámit se zázemím letiště.

nahoru


Nejste rozhodnuti? vyzkoušejte Výcvik na zkoušku !

Nejste si jisti co s vámi let v letadle bude dělat? Jaké to vlastně je řídit letadlo? Bude se mi to líbit? Pokud vás napadají takovéto otázky a nechcete dělat závazné rozhodnutí, připravili jsme pro vás novinku, a to:

Výcvik na zkoušku.

Jak to probíhá?

Domluvte si schůzku s instruktorem v příjemném prostředí našeho letiště. Zástupce letecké školy se vám bude věnovat a zodpoví vám veškeré otázky týkající se průběhu výcviku a samotného létání. Předvede vám naše letadlo používané pro výcvik a provede s vámi krátký seznamovací let letounem CESSNA 172, v jehož průběhu si vyzkoušíte co obnáší řídit letoun a být pilotem. Cena letu závisí na jeho trvání (obvykle 10 min) a ceně minuty letu dle platného ceníku.

kontakt: telefon: 604 257 553 e-mail: info@hodkovice.info

nahoru